Language  

ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี

ทำไมข้าวหอมมะลิจังหวัดอุบลราชธานีจึงเป็นที่ต้องการในตลาดต่างประเทศ ?

      ข้าวหอมมะลิจังหวัดอุบลราชธานีนั้นมีความพิเศษเป็นเอกลักษณ์ คือมีกลิ่นหอม เมล็ดใส เรียวยาว เมื่อหุงหรือต้มแล้วจะหอม นุ่ม และรสชาติดี ความพิเศษนี้เกิดจากวิธีการเพาะปลูกของชาวนาที่ใช้วิธีการปักดำและเกี่ยวข้าวด้วยมือ ซึ่งเป็นกรรมวิธีที่มีความพิถีพิถัน จึงสามารถคงรักษาคุณภาพของข้าวหอมมะลิไว้ได้

      ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดอุบลราชธานีก็มีผลต่อความหอมของข้าวหอมมะลิเช่นกัน จากงานวิจัยพบว่า ผืนดินในจังหวัดอุบลราชธานีประกอบด้วยแร่ธาตุที่จำเป็นต่อสารสร้างความหอมในข้าวหอมมะลิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟอสฟอรัสซึ่งพบในจังหวัดอุบลราชธานีมากกว่าจังหวัดอื่น จึงทำให้ข้าวหอมมะลิในจังหวัดอุบลราชธานีนั้นโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์

      นอกจากนั้นจังหวัดอุบลราชธานียังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการจัดตั้ง ศูนย์วิจัยข้าวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและพัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิ ดังนั้น Oryza จึงระบุว่าข้าวหอมมะลิในจังหวัดอุบลราชธานีมีชื่อเสียงและเป็นที่ต้องการในตลาดต่างประเทศ

      รางวัลชนะเลิศ ข้าวหอมมะลิ คุณภาพดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 โดยกรมการค้าภายใน ร่วมกับสมาคมโรงสีข้าวไทย

แผนที่เดินทาง

ติดตามเราบนเฟชบุก