Language  

รางวัลและความสำเร็จ

      ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการผลิตข้าวหอมมะลิเกรดพรีเมียม จึงทำให้เราได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทข้าวหอมมะลิ ในการประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 และเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ ในการนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ช่อง3 และช่อง5 จึงเลือกบริษัท เค.ดี.ไรซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด เป็นสถานที่ถ่ายทำรายการโทรทัศน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิจังหวัดอุบลราชธานี หจก.โรงสีข้าวกิจอุดมและบริษัท เค.ดี.ไรซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด ยังได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ในการจัดแสดงสินค้าในงานแสดงสินค้าอาหารประจำปี 2559 หรือ THAIFEX 2016 อีกด้วย ความสำเร็จอันทรงเกียรตินี้ จึงเป็นการรับประกันคุณภาพข้าวหอมมะลิ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าของเราได้เป็นอย่างดี

แผนที่เดินทาง

ติดตามเราบนเฟชบุก